ΠΥΛΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

puli politismou naupliou

Ιδρύθηκε το 2009 μέσα από συλλογική και εθελοντική προσφορά συμπολιτών.

Δραστηριοποιείται για την παραγωγή, προβολή και προώθηση της Τέχνης και του Πολιτισμού.

Αναπτύσσει ποικιλόμορφες δραστηριότητες και προσπαθεί να συμβάλλει στην βελτίωση του Περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής της κοινωνίας του Καλλικρατικού Δήμου Ναυπλίου.