ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΨΥΧΑΓΩΓΙΑ

proskinio

Η Εταιρεία ιδρύθηκε με πυρήνα της τη θεατρική ομάδα με απήχηση τόσο στους Αργολιδείς και όσο και στους Αθηναίους.

Αποτελείται από 150 Αργολιδείς καλλιτέχνες και εκτός από θέατρο, παρουσιάζει έργα Αργολιδέων και μη, λογοτεχνών.