ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

filologoi
 

Ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αργολίδας ιδρύθηκε το 1984. Είναι παράρτημα της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων. Το Διοικητικό του Συμβούλιο είναι επταμελές και ανανεώνεται κάθε δύο χρόνια.
Συμμετέχει ενεργά στην εκπαιδευτική και πνευματική ζωή της Αργολίδας και γενικότερα της χώρας με επιμορφωτικές δράσεις και πολιτισμικές πρωτοβουλίες, κυρίως κατά τα τελευταία χρόνια.
Σε εποχές εσωστρέφειας, ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Αργολίδας αντιτάσσει την εξωστρέφεια, την ανάγκη δυναμικής και ουσιαστικής παρέμβασης στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό μέσα από δράσεις που αφορούν στο σύνολο της κοινωνίας.
Κατά κοινή αποδοχή είναι ο πλέον καταξιωμένος επιστημονικός σύλλογος της Αργολίδας. Αυτό πιστοποιείται αφενός από τη διοργάνωση τριών επιστημονικών συνεδρίων κατά τα έτη 2015-2017 (100 χρόνια από τον Εθνικό Διχασμό, Η αντοχή του λόγου και της σκέψης του Γιώργου Θεοτοκά και Στρατιωτικές Επεμβάσεις και Δικτατορίες στην Ελλάδα), στα οποία συμμετείχαν και φιλοξενήθηκαν αποκομίζοντας τις καλύτερες εντυπώσεις κορυφαίοι Πανεπιστημιακοί Διδάσκαλοι και Ειδικοί Επιστήμονες και αφετέρου από την αγαστή συνεργασία του με τους φορείς του νομού.
Η συμμετοχή του στους Δρόμους Πολιτισμού 2018 αναβαθμίζει την παρουσία του Συνδέσμου στο επιστημονικό και πολιτιστικό γίγνεσθαι.