ΕΝΩΣΗ ΚΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΚΡΗΤΗΣ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ «Ο ΜΙΝΩΑΣ»

minoas

Σκοπός της Ένωσης είναι:

  • η ανάπτυξη και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς για την προαγωγή του πνευματικού, ηθικού και κοινωνικού επιπέδου των Κρητών και Φίλων Κρήτης Ν. Αργολίδας
  • η διαφύλαξη και διάδοση των παραδόσεων των εθίμων της Κρήτης
  • η προσπάθεια πραγματοποίησης έργων κοινής ωφέλειας
  • η διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, μορφωτικών διαλέξεων, τελετών
  • και τέλος η διαφύλαξη της πνευματικής, καλλιτεχνικής παράδοσης της Κρήτης καθώς και η μέριμνα για τα ιστορικά, καλλιτεχνικά μνημεία και έργα της