ΑΤΡΕΙΔΕΣ

atreides

Εξωραϊστικός πολιτιστικός σύλλογος με έδρα στις Μυκήνες.

Δραστηριοποιείται σε Ελλάδα και εξωτερικό με κεντρικό στόχο τη διάδοση των τραγωδιών του Ατρειδικού κύκλου.